Om Landbo Biodiversitet

SBA-gruppen bag

www.landbobiodiversitet.dk drives af fire seniorer – SBA-gruppen – der alle er medlemmer af Djursland landboforening og som, på hver sit niveau, har tilknytning til landbruget.

SBA – Senior Biodiversitetsambassadører

SBA står for Senior Biodiversitetsambassadører og SBA gruppen består af en tidligere områdechef hos Region Midt, en tidligere civilingeniør en landmand og en tidligere politibetjent.
Vi bor alle fire på gårde på Djursland og selvom vores hovederhverv har været vidt forskellige, er biodiversitet i landbruget noget vi brænder for.

Uberørt natur og biodiversitet

Formålet med projektet er, igennem små videoer og fotos, at dokumentere biodiversiteten på landbrugsbedrifterne rundt om på Djursland. Derudover har vi intentioner om at kortlægge urørte naturområder på bedrifterne i området. Disse videoer og fotos vil blive samlet her på hjemmesiden i en blog og vil også blive vist på vores Facebook side.

De fleste landmænd har større eller mindre områder der ligger urørt hen af forskellige årsager, f.eks. moseområder, våde områder og områder, hvor dele f.eks. har udseende af krat, strandenge. Der er typisk tale om områder, hvor terrænet og jordbundsforholdene vanskeliggør dyrkning m.m.
Status på antal og areal vil over tid blive opdateret.

Projektet er støttet af Veluxfonden og Djursland Landboforening er projektets paraplyorganisation .